מנישואים פתוחים לחצי מיליון ש"ח פיצויים

בית הדין הרבני סירב לקבל את טענתו של אדם כי הוא ואשתו מנהלים זוגיות פתוחה, וגזר עליו את מלוא הכתובה ופיצויים נוספים
 

סכסוך גירושים מוזר כזה לא מגיע בכל יום לפתחו של בית הדין הרבני. האישה, שיוצגה על ידי בהליכי הגירושים בהן נקטה, הביאה בפני בית הדין ראיות רבות לכך שבעלה מבלה עם נשים שונות ומגוונות, ואף תמונות מפלילות המראות את הבעל מהלך לצד אישה בהיריון, הנראית כבת זוגו לכל דבר ועניין.

הבעל לא הכחיש את הדברים, והודה בפני הדיינים כי הוא נוהג לקיים יחסי מין עם נשים רבות, וכן שהאישה שאת תצלומיה הגישה אשתו אכן נכנסה להיריון ממנו, אך טען במפגיע כי אשתו לא רק שהתירה לו להתרועע עם כמה נשים שרק יחפוץ, אלא שהשניים אף חתמו על הסכם המתיר לכל אחד מהם לקיים יחסי מין עם פרטנרים נוספים, כחלק מנישואים פתוחים בהם בחרו השניים כצורת חיים.

סליחה, זה מנוגד להלכה

הדיינים הביטו בהסכם החתום בידי הבעל והאישה בהשתאות, ויצאו את האולם כדי לטכס עיצה. כעבור שעה ארוכה חזרו הדיינים ופסק דין בידם, ובו אין הם לא רק דוחים מכל וכל את ההסכם עליו חתמו בני הזוג, אלא אף בוחרים, באופן נדיר, לחייב את הגבר בכתובה ובתוספת כתובה. למעשה, הדיינים חייבו את הבעל בפיצויים לאשתו על סך כחצי מיליון שקלים.

הדיינים נימקו את החלטתם בכך שחוק הנישואים על פי ההלכה היהודית, לא מתיר קיום הסכמה לקיום יחסי מין עם אחרים. הדיינים הוסיפו ונימקו, כי אם בני הזוג הגיעו להסכמה כי אין הם רוצים לחיות יותר יחד, הם יכולים לפנות אל בית הדין בבקשה לסיום הנישואים, והוא ורק הוא אשר ידון ויפסוק אם על הנישואים להסתיים או לא. הכרעה כזו היא תמיד בידיו של בית הדין ולא של בני הזוג עצמם.

הדיינים הזדעזעו מהשיטתיות בה פעל הגבר ומהחופשיות בה ראה לנכון להצדיק את מעשיו, ועל כן הענישו אותו ביתר חומרה, ועל כן, במסגרת הסכם הגירושים, הוא עתיד להעביר כ-500 אלף שקלים אשר ינוכו מחלקו ברכושם המשותף.

למקור המאמר