רכוש

רכוש

במסגרת הליכי הגירושין , יש צורך לחלק את הרכוש אשר נצבר במהלך החיים המשותפים. חלוקת הרכוש טומן בחובו פרטים רבים הקשורים לניהול החיים המשותפים של הצדדים.

דוגמאות לנושאים ברכוש אשר יש צורך לדון בהם בעת החלוקה: נדלן, חשבונות בנק, חסכונות, נכסי קריירה ומוניטין וזכויות סוציאליות.
 

לצורך קביעת דרך הפעולה הנכונה ביותר בנושא חלוקת הרכוש, מוזמנים להתקשר ולקבוע פגישה

רכוש