ניהוך הליך גירושין

ניהול הליך גירושין

הליך הגירושין טומן בחובו מושגים וביטויים הנשמעים לרובכם בפעם הראשונה.

במסגרת הפגישה הראשונה, אני מעלה את האפשרויות השונות להתנהלות בהליך הגירושין תוך העברת אינפורמציה חשובה ורלוונטית ובעיקר על מנת לעשות סדר.

התווית דרך הפעולה להתנהלות בהליך תלויה במספר גורמים ובראש ובראשונה בהתאם לנסיבות הקיימות ולרצון שלכם.

עדיפה דרך ההסכמים אך ישנם מקרים אשר לא ניתן להגיע להסכם בשלב הראשון.

או אז נכנס הנסיון שלי כעו"ד להתוות את דרך הפעולה הנכונה, המקצועית והמתאימה ביותר לכם/לכן.

ניהול הליך גירושין
Scroll Up