ניכור הורי

משמורת
זמני שהות

הנכם נמצאים לפני הליך הגירושין ותוהים לגבי המושגים אשר זו הפעם הראשונה אשר הנכם שומעים עליהם.

משמורת – מי ההורה אשר בפועל הילדים נמצאים אצלו מרבית הזמן, דואג ביום יום לבריאותם, רווחתם.

ייתכן מצבים בהם הילדים נמצאים מחצית מהזמן אצל הורה אחד ומחצית מהזמן אצל ההורה השני – לכך קוראים משמורת משותפת.

משמורת משותפת  – אין מדובר רק בכותרת אלא בשותפות מלאה של שני ההורים בגידול הילדים, החל מלקיחתם בסיום המסגרות החינוכיות, הבאתם לכל פעילות לאחר הלימודים וכמובן הגעתם למסגרת החינוכית בבוקר למחרת.

הדאגה לילדים בימים שהם נמצאים אצל כל אחד מההורים היא העיקר בניהול זמני השהות עם הקטינים.

המושג זמני שהות מתייחס לזמן בפועל שבו הילדים נמצאים עם כל אחד מן ההורים והם יחולקו, ראשית, על פי הסכמת ההורים.

במידה ואין הסכמה, הן לנושא המשמורת והן לנושא זמני השהות, בית המשפט יקבע זאת בקשר ישיר למה טובת הילדים.

מערכת המשפט לרבות אנשי המקצוע אשר עוסקים בנושא המשפחה, מבינים כי יש לאפשר להורים שניהם לגדל את הילדים, לאחר הגירושין, במשותף.

יחד עם זאת, יש לבדוק בכל תיק ובכל מקרה האם מבנה של זמני שהות שווים בין ההורים מתאים ובעיקר – האם משרת את טובת הילדים.

יש לזכור כי המדינה מאפשרת לזוג אשר מתגרש/נפרד לקבוע את התנהלות זמני השהות והמשמורת מבלי התערבות שלה. ההתערבות תגיע רק במידה ואין הסכמה.

משמרות זמני שהות